THW Helfervereinigung Herzogenrath e.V. | Am Wasserturm 14 | 52134 Herzogenrath summergames@thw-herzogenrath.de